Huoleton Turva

Aina sattuu ja tapahtuu

Huoleton Turva korvaa senkin, mitä muut eivät. Vahinkoja sattuu joskus huolellisimmallekin ja siksi niihin on hyvä varautua parhaalla mahdollisella tavalla. Expert Huoleton Turva kattaa odottamattomat vahingot ja toimintahäiriöt jopa viiden vuoden ajan.

Expert Huoleton Turva –tuotevakuutus

Parhaimmatkin tuotteet voivat vahingoittua vahingossa tai teknisen vian vuoksi. Huolellisuus ei aina auta, ja korjaaminen voi maksaa paljon.

Tarjoamme ostoksillesi edullista vakuutusta, joka turvaa tuotteesi erilaisten vahinkojen varalta. Tehokkaan vahinkokäsittelymme ansioista saat tuotteesi huollettua tai vaihdettua uuteen nopeasti ja vaivattomasti.

Kotivakuutusten korvattavuus vaihtelee eri vakuutusyhtiöiden välillä. Monet kotivakuutuksista eivät automaattisesti kata kodinelektroniikkalaitteiden vikoja. Kotivakuutuksissa omavastuuosuudet ovat suuria – usein enemmän kuin 150 €. Myös tuotteen korvattava arvo laskee tuotteen ikääntyessä. Expert Huoleton Turva -tuotevakuutuksessa on alhaiset riskit ja se suojaa tuotteen arvon alenemiselta.

Huoleton turva nyt saatavilla myös expert.fi:stä!

Tietoja Expert Huoleton Turva -tuotevakuutuksesta:

 • Omavastuu vain 10 € (puhelimet 49 €)
 • Turva on voimassa kaikkialla maailmassa
 • Noutopalvelu 32-tuumaisille ja isommille televisioille ja isoille kodinkoneille (mm. liedet ja jääkaapit)
 • Antaa takuuta ja myyjän virhevastuuta laajemman turvan
 • Kaikentyyppiset vahingot on katettu
 • Kattaa takuuajan jälkeiset viat
 • Myös yritysasiakkaille

Expert Huoleton Turva -tuotevakuutus kattaa esimerkiksi:

 • Kameran optiikka hajoaa pudotessaan maahan
 • Lemmikkieläin pureskelee esim. kaukosäätimen rikki
 • Kosteusvauriot
 • Salamaniskut/ylijännitteet
 • Navigaattori tai autosoitin varastetaan lukitusta autosta
 • Tietokone putoaa pöydältä
 • Tuote varastetaan murron yhteydessä
 • Taulu-tv kaatuu lattialle tai putoaa seinältä
 • Lapsi kolhaisee esim. kaukosäätimellä taulu-tv:n näyttöpaneelin rikki

Varovaisuusvaatimukset

Vakuutettua tuotetta on käsiteltävä siten, että vahinkoja vältetään. Vakuutettua tuotetta ei saa esimerkiksi käyttää sellaisessa ympäristössä, jossa vaurioitumisen vaara on ilmeinen. Tuotteen mukana toimitettavia käyttö- ja asennusohjeita ja muita ohjeita on noudatettava. Jos varovaisuusvaatimuksia ei ole noudatettu, korvausta saatetaan pienentää tai se voidaan evätä kokonaan.

Yleisimmät kysymykset ja vastaukset:

Voiko vakuutuksen ottaa jälkikäteen? Ei voi. Vakuutus on otettava ostohetkellä, koska myöhemmin tuote on voinut jo vaurioitua ennen vakuuttamista

Miten toimin vahingon sattuessa? Ota mahdollisimman pian yhteyttä vakuutuksen myyneeseen Expert–myymälään tai asiakaspalvelukeskukseemme p. 020 7100 670 (ark. 9.00-18.00)

Miten määritellään, millainen tuote vaihdetaan rikkoontuneen tilalle, jos tuotetta ei voida korjata? Uusi tuote on lähinnä ominaisuuksiltaan vastaava tuote, jos täysin samanlaista tuotetta ei ole enää saatavissa. Asiakkaana sinulla on toki mahdollisuus vaikuttaa vaihdettavaan tuotteeseen, kertomalla meille ominaisuuksista, jotka ovat juuri sinulle tärkeitä. Voit toki halutessasi myös maksaa välirahaa ja hankkia paremman laitteen tilalle.

Jatkuuko vakuutus, jos vakuutettu tuote täytyy vaihtaa, koska korjaaminen ei ole mahdollista? Kyllä.

Voinko vakuutuksen perua? Vakuutus on mahdollista perua koska tahansa sen voimassaoloaikana. Jos peruutus tehdään 30 päivän sisällä ostopäivästä, palautetaan vakuutusmaksu täysimääräisenä takaisin. Vakuutuksen peruutus on tehtävä siihen myymälään, josta se on hankittu.

Korvaako vakuutus, jos puhelimeni katoaa tai varastetaan repustani?Ei korvaa. Vakuutus ei korvaa tuotteen katoamista. Vakuutus korvaa varkauden murron yhteydessä, jos vakuutettu tuote varastetaan lukitusta tilasta (kotoa, toimistosta, mökiltä jne.)

Vakuutusehdot Turvavakuutus, Expert, SEF01 1.5.2008

1. Yleistä vakuutuksesta

Vakuutuksenottaja on vakuutetun esineen alkuperäinen ostaja tai sen myöhemmin laillisella tavalla ostanut henkilö. Vakuutusaika käy ilmi vakuutustodistuksesta ja se alkaa tuotteen ostopäivästä (siis alkuperäisestä ostopäivästä).
Vakuutuksenottaja voi milloin tahansa vakuutuksen voimassaoloaikana sanoa vakuutuksen irti kirjallisesti. Tällöin sovelletaan vakuutussopimuslain 45 §:n vakuutusmaksusuoritusta koskevia määräyksiä. Vakuutuksenantajalla on oikeus periä vakuutusmaksu vain vakuutuksen voimassaoloajalta. Jäljellä olevalle vakuutuskaudelle kuuluva vakuutusmaksu palautetaan vakuutuksenottajalle. Jos palautettava vakuutusmaksu on alle 8,00 euroa, sitä ei palauteta.

2. Kattavuus

Vakuutus kattaa, seuraavassa lueteltuja poikkeuksia lukuun ottamatta, vakuutuskirjassa mainitussa tuotteessa ilmenneet toimintaviat sekä äkillisen ja ennakoimattoman tapahtuman seurauksena aiheutuneet vahingot. Vahingolla tarkoitetaan myös lukitusta tilasta murron yhteydessä tehtyjä varkauksia. Ajoneuvoa ei katsota tällaiseksi tilaksi, mutta lukitussa ajoneuvossa näkösuojatussa paikassa olleen autostereon tai GPS-vastaanottimen varkaus kuitenkin korvataan. Vakuutus ei korvaa tuotteen katoamista.

Vakuutus ei korvaa:

 • vahinkoja, jotka kuuluvat myyjän takuun piiriin tai joista myyjä vastaa lakisääteisen virhevastuun perusteella
 • vakuutetun tuotteen aiheuttamia vahinkoja (seurannaisvahingot)
 • vakuutuskohteeseen jälkikäteen asennettujen komponenttien vahinkoja
 • puutteellisesta tai virheellisestä asennuksesta aiheutuneita vahinkoja
 • vakuutuskohteeseen asennetussa ohjelmistossa/käyttöjärjestelmässä ilmeneviä vikoja tai niiden aiheuttamia vahinkoja ja/tai kohteeseen asennetun ohjelmiston tai tallennettujen tietojen palauttamista
 • tietokoneviruksen aiheuttamia vahinkoja
 • poikkeuksellisen suuren käytön aiheuttamia vahinkoja (esim. kotitalouskäyttöön tarkoitettu pesukone on usean kotitalouden käytössä tai yksityiskäyttöön tarkoitettuja keittiövarusteita käytetään ravintola- tai kahvilatoiminnassa)
 • kuvassa ilmenneitä vahinkoja – tietokoneen tai tv-näytön kuva on palanut kiinni, näytön kuvapisteitä on sammunut ja toimittajan takuusitoumus on rajallinen
 • keskusmuistiin, nauhalle, muistikorttiin tai vastaavaan tallennusyksikköön tallennettuja tietoja
 • tuotteen huollosta (puhdistuksesta) aiheutuneita kustannuksia, ellei ole kyse korvattavasta vahingosta; tai pienempiä vahinkoja, jotka eivät vaikuta vakuutetun tuotteen käytettävyyteen.

3. Voimassaoloaika

Vakuutuksen voimassaoloaika ilmenee vakuutusehdoissa.

4. Varovaisuusvaatimukset

Vakuutuskohdetta on käsiteltävä siten, että vahinkoja vältetään. Esinettä ei saa esimerkiksi käyttää sellaisessa ympäristössä, jossa vaurioitumisen vaara on ilmeinen. Tuotteen mukana toimitettavia käyttö- ja asennusohjeita ja muita ohjeita on noudatettava. Jos varovaisuusvaatimusta ei ole noudatettu, korvausta saatetaan pienentää tai se voidaan evätä kokonaan.

5. Vahingon ilmoittaminen

Vahingon sattuessa asiasta tulee ilmoittaa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta, ja joka tapauksessa kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta. Ilmoitus tehdään jälleenmyyntiliikkeeseen, josta vakuutettu tuote on ostettu, tai SOLIDille. Jos korvausvaatimus esitetään myöhemmin kuin edellä ilmoitettuna ajankohtana, vakuutusyhtiö vapautuu vastuusta.

Vakuutus ei korvaa muun kuin SOLIDin tai jälleenmyyntiliikkeen suositteleman korjaamon käytöstä aiheutuvia lisäkustannuksia. Jos vahingoittunut tuote korjataan ilman että vahingosta on ilmoitettu edellä kuvatulla tavalla, mahdollista korvausta voidaan pienentää tai se voidaan jättää kokonaan maksamatta.

6. Korvaus

Korvattavan vahingon tapahtuessa SOLIDin maksama korvaus vastaa tuotteen vahinkotapahtumaa edeltävää jälleenhankintahintaa mutta kuitenkin enintään tuotteen alkuperäistä ostohintaa. SOLIDilla on oikeus ratkaista, korjataanko vahingoittunut esine vai korvataanko se vastaavalla tuotteella (nk.
kokonaisvahinko). Käteiskorvausta ei makseta. Kokonaisvahinkotapauksessa, jossa vahingoittunut tuote korvataan uudella, vakuutuksen voimassaolo jatkuu korvaavan tuotteen osalta muuttumattomin ehdoin.
Vakuutus korvaa vain sellaiset kuljetuskustannukset, joita aiheutuu, jos SOLIDin tai jälleenmyyntiliikkeen osoittama korjaamo joutuu lähettämään vakuutetun esineen pääedustajan korjaamoon tai johonkin tämän suosittelemaan korjaamoon. Vakuutus ei korvaa kotikäynnistä aiheutuvia kustannuksia.

Arvonlisäveroa ei korvata arvonlisäverovelvollisille yrityksille. Omavastuu on 10 euroa jokaisessa vahinkotapahtumassa. Matkapuhelimista omavastuu on 49 euroa jokaisessa vahinkotapahtumassa. Tuotteen iästä tai käytöstä johtuvaa arvon alenemista ei oteta huomioon.

7. Yleiset ehdot

Voit menettää vakuutussopimukseen perustuvan oikeutesi tai sitä voidaan rajoittaa vakuutussopimuslain määräysten mukaisesti:

 • jos olet petosmielessä ilmoittanut, ollut mainitsematta tai salannut jonkin vahingon arviointiin vaikuttavan asianhaaran; tai
 • jos olet aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.
 • Vakuutusyhtiö ei vastaa menetyksestä eikä vahingosta, joka liittyy atomi- tai ydinvahinkoon tai sotaan, sodan kaltaiseen tapahtumaan, sisällissotaan, vallankumoukseen, kapinaan tai oikeudettomasti vallan itselleen ottaneiden vallanpitäjien toimenpiteeseen tai viranomaisen väliintulon aiheuttamaan turmeltumiseen. Vakuutusyhtiö ei ole vastuussa myöskään viranomaisten toimenpiteiden seurauksena tapahtuvasta vahingosta.

8. Monivakuutus ja takautumisoikeus

Jos tällä vakuutuksella vakuutettava riski on vakuutettu myös toisessa vakuutusyhtiössä, vakuutettu voi hakea korvausta haluamastaan vakuutusyhtiöstä. Vahingosta maksettu yhteenlaskettu korvaus ei voi kuitenkaan olla suurempi kuin vahingon määrä. SOLIDilla on oikeus vaatia korvausta maksetusta vakuutuskorvauksesta vahingon aiheuttajalta tai muulta vakuutuksenantajalta kulloinkin voimassa olevan vakuutuslainsäädännön mukaisesti.

9. Henkilötiedot

SOLID käsittelee vakuutetun henkilötietoja, kuten nimi- ja yhteystietoja, kulloinkin voimassa olevan henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön ja hyvän henkilötietojenkäsittelytavan mukaisesti. Vakuutetun henkilötietoja käsitellään muun muassa vakuutusasioiden ja asiakassuhteen hoitamiseen, vakuutustilastojen laatimiseen sekä liiketoiminnan ja vakuutustuotteiden analysointiin ja kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään myös asiakasviestintään, joka voi tapahtua sähköisesti, mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Henkilötietojen käsittelystä vastaa Solid Försäkrings AB, joka on henkilörekisterin rekisterinpitäjä. Vakuutusyhtiöitä velvoittavasta salassapitovelvollisuudesta johtuen SOLID ei säännönmukaisesti luovuta vakuutettua koskevia tietoja sivullisille paitsi vakuutetun suostumuksella tai silloin, jos tietojen luovuttaminen perustuu lakiin. SOLIDin asiamiehet ja muut hyvän tavan mukaisesti toimivat SOLIDin yhteistyökumppanit voivat käsitellä henkilötietoja toimiessaan SOLIDin lukuun, esimerkiksi vakuutusten markkinointiin. Lisäksi SOLID voi olla lain nojalla velvollinen luovuttamaan tietoja viranomaisille. SOLID voi myös luovuttaa ilmoitettuja vahinkoja koskevia tietoja rekisteröitäväksi vakuutusyhtiöiden yhteiseen vahinkorekisteriin.

Vakuutetulla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointitarkoituksiin. Suoramarkkinointikiellon voi ilmoittaa joko puhelimitse soittamalla numeroon (09) 8565 8470 tai lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen kunder@solidab.se.

Vakuutetulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on talletettu SOLIDin rekisteriin. SOLIDilla on oikeus periä tietojen antamisesta korvaus, jos siitä, kun vakuutettu edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna SOLIDille alla mainittuun osoitteeseen. SOLIDin on vakuutetun vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, puutteellinen, tarpeeton tai vanhentunut tieto.

10. Laki

Muilta osin tähän vakuutukseen sovelletaan 1. heinäkuuta 1995 voimaan tulleen vakuutussopimuslain (543/94) määräyksiä.

11. Muutoksenhaku

Jos olet tyytymätön vakuutusasian käsittelyyn, voit ilmoittaa asiasta kirjallisesti SOLIDin asiamiehenä Suomessa toimivalle jälleenmyyntiliikkeelle tai vakuutusyhtiön pääkonttoriin. Osoitteet ja puhelinnumerot löytyvät alta. Vakuutuksenottaja voi myös nostaa kanteen vakuutuksenantajaa vastaan yleisessä tuomioistuimessa. Kanne SOLIDin tekemän korvauspäätöksen johdosta on oikeuden menettämisen uhalla nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianomainen on saanut kirjallisen tiedon SOLIDin korvauspäätöksestä ja tästä määräajasta.
Kuluttajariitalautakunta voi antaa ratkaisusuosituksia kuluttajalainsäädännön perusteella.

Hämeentie 3
PL 306
00531 Helsinki
Puh. 029 566 5200
Sähköposti: kril@oikeus.fi
Kotisivu: www.kuluttajariita.fi

SOLIDin yhteystiedot ovat Solid Försäkrings AB org nr: 516401-8482 Box 22068
250 22 Helsingborg
Asiakaspalvelu: 09 278 48 04
Sähköposti: kunder@solidab.se
Kotisivu: www.solidab.se

Vakuutuksenantaja on Ruotsin finanssivalvonnan (Finansinspektionen) valvonnassa ja sillä on oikeus harjoittaa vakuutustoimintaa.

Finansinspektionen
Box 7821, SE-103 97 Stockholm, Sverige, puh. +46 (0)8 787 80 00.
Kotisivu: www.fi.se,
Sähköposti: finansinspektionen@fi.se
Toiminta on myös Suomen finanssivalvonnan valvonnan alaista.
PL 103, 00101 Helsinki puh. 010 831 51. Kotisivu: www.finanssivalvonta.fi, sähköposti: kirjaamo@finanssivalvonta.fi.